§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest firma Pracownia Artystyczna Daria Guć z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 26/19, NIP: 5571639376 dalej zwana „Administratorem”.
 2. Ochrona danych w portalu TuSiePlecie.pl dalej zwanym „Portalem” odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§.2 Administrator Danych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w Portalu, to Administrator przetwarza dane takie jak: adres e-mail i adres IP. Jeśli logujesz się przez usługę zewnętrzną Facebook to może zostać przetwarzane Twoje zdjęcie profilowe. Jeśli zostało złożone zamówienie to dodatkowo przetwarzane są: imię i nazwisko oraz adres.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcji dostępnych w Portalu,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt [at] tusieplecie . pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po usunięciu konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek usunięcia konta poprzez formularz do tego przeznaczony, cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Administrator wdrożył szyfrowanie danych oraz ma wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 11. W Portalu osadzone są w treści usługi zewnętrznych firm. Są to: wtyczka społecznościowa Facebook (firma Facebook Inc.), Instagram (Facebook Inc.). Korzystanie z tych elementów może powodować przesyłania informacji o Użytkowniku do zewnętrznych podmiotów oraz śledzenie jego zachowania.
 12. W Portalu znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych w żaden sposób nie powiązanych z Portalem. Administrator nie ma wpływu na ich działanie, dlatego zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z ich polityką prywatności.
 13. Wypełniając formularz np. nowy komentarz – poza danymi w nim zawartymi przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
 14. W logach serwera gromadzone są dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Używane są w celach statystycznych oraz niezbędnych do działania usługi: typ urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczości ekranu, adres IP oraz adres źródłowy.
 15. Dane osobowe gromadzone są na serwerze udostępnionym przez firmę Beyond. pl Sp z o.o. ul. Adama Kręglewskiego 11, 61-248 Poznań, z którą została podpisana umowa o powierzeniu danych osobowych.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu – usługa Google Analytics;
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Zmiany w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności z przyczyn technicznych, zmieniającego się prawa oraz rozszerzenia bądź zmiany świadczonych usług.
 2. O takiej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony na podany podczas rejestracji adres e-mail.